vivyhost

ราคาคุ้มค่า สมเหตุและผล บริการจริง ไม่ทิ้งลูกค้า

เวลาทำกา รจ. - ส. เวลา 09.00 - 18.00 น.
โทร. 02-9359654, 02-932-1228 Sale มือถือ 09-1782096

ติดต่อ : Sale@vivyhost.com
ติดต่อ : ฝ่ายเทคนิค
admin@vivyhost.com

Fax : 02-932-0745

ขณะนี้ได้จดทะเบียนพาณิชย์
เรียบร้อยแล้ว วันที่ 28/9/49
รอ Code และโลโก้จากกรมคะ
หมายเลข คือ 3119900042399

Home Domain name Hosting เงื่อนไขและข้อตกลง บทความ วิธีการชำระเงิน Support About Us

 

เงื่อนไขและข้อตกลง


เงื่อนไขและข้อตกลง ซึ่งต่อไปนี้ จะเรียกว่า " เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ
" ซึ่งจะเป็นความตกลงเกี่ยวกับ การให้บริการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า " การให้บริการ "
ของผู้ให้บริการซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า Vivyhost.com " กับลูกค้า ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า
" ผู้ใช้บริการ " และเงินที่มีการชำระเป็นค่าบริการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า " ค่าบริการ " โดย ผู้ใช้บริการจะต้องตกลงยินยอมตามเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ
ก่อนที่จะรับการบริการจาก Vivyhost.com โดยหากท่าน สงสัย และ /
หรือ ไม่เข้าใจ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทันที

เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ

1. Vivyhost.com ให้บริการรับฝากเว็บไซต์ (Web Hosting) รวมถึ
งการให้บริการจดโดเมน (Domain)

ผู้ใช้บริการ ยินยอมที่จะใช้บริการอย่างถูกต้อง และจะไม่สร้างความเสียหายใด ๆ
อันจะเกิดแก่เครื่องแม่ข่าย หรือระบบ ที่จะทำให้ระบบหรือผู้ใช้บริการรายอื่น
ได้รับความเสียหาย

2. Vivyhost.com ขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการระงับ การให้บริการชั่วคราว และ /
หรือหยุดการให้บริการ ในส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมดของบริการที่
Vivyhost.com ให้บริการอยู่ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หาก Vivyhost.com พิจารณาตรวจสอบแล้วเห็นว่าบริการต่าง ๆ ที่ให้บริการโดย
Vivyhost.com ถูกใช้อย่างไม่เหมาะสมโดยผู้ใช้บริการ
หากท่านสงสัยว่าการให้บริการแบบใดบ้าง ที่อาจจะถูกระงับการให้บริการ
โดย Vivyhost.com กรุณาสอบถามได้ที่ admin@vivyhost.com อีเมล์นี้
จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

3. Vivyhost.com ไม่อนุญาตให้ทำการเก็บ กระจาย แจก จ่าย ข้อมูลใด ๆ
หรือจำหน่ายสินค้าที่ผิดกฏหมาย หรือ ละเมิดลิขสิทธิ์

เช่น ยาเสพติด อาวุธสงคราม ภาพและข้อมูลลามกอนาจาร และ /
หรือการละเมิดกฏหมายลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น
โดยไม่ได้รับความยินยอม จากเจ้าของลิขสิทธิ์ และไม่รับการให้บริการ
กับเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการเก็บ และ /
หรือ การเผยแพร่ สิ่งผิดกฎหมาย เช่นซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ mp3
หรือสื่อที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ( ซึ่งรวมไปถึงนามสกุลไฟล์อื่นๆ
ที่พยายามหลบเลี่ยงด้วยก็ตาม ) กระทำการละเมิดลิขสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็น
การละเมิดต่อกฎหมายภายในประเทศไทย และ / หรือกฎหมายต่างประเทศก็ตาม

4. ข้อมูลและเนื้อหาที่ทาง Vivyhost.com ไม่อนุญาตให้ทำการเผยแพร่
รวมไปถึงโปรแกรม กิจกรรม และความพยายามที่จะทำกิจกรรมต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับความตั้งใจ ที่จะสร้างความเสียหาย ให้กับระบบ เช่น
การเจาะระบบ (Hack) การเผยแพร่ไวรัสคอมพิวเตอร์ ไวรัส โทรจัน
การใช้ IRC Bots หรือสิ่งอื่น ๆ ที่เป็นการก่อกวน และ / หรือ
ทำลายระบบของผู้อื่น หรือการสร้างความเสียหายอื่นใด ให้กับระบบโดยรวม

5. Vivyhost.com สนับสนุนความคิดเห็นอิสระ ทางอินเตอร์เน็ต
และจะไม่ทำการระงับ หรือยกเลิกการใช้บริการของผู้ใช้บริการ

ด้วยเหตุผลเพียงแค่ความที่ไม่เห็นด้วยกับความคิด ที่มีการทำเสนอ
บนเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ อย่างไรก็ตาม การกระทำ หรือกิจกรรมที่
Vivyhost.com ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการ เผยแพร่นั้น รวมไปถึงการ
เผยแพร่ข้อมูลส่วนตัว ของผู้อื่น โดยที่ไม่ได้รับความยินยอม จากเจ้าตัว
และ / หรือบริษัทนั้น ๆ

6. Vivyhost.com จะไม่รับผิดชอบใด ๆ เกี่ยวกับการใช้บริการ
ในทางที่ละเมิดกฎหมาย ของผู้ใช้บริการ

หากมีการฟ้องร้องใด ๆ เกิดขึ้น ผู้ใช้บริการที่ก่อความเสียหาย หรือ
ละเมิดกฎหมาย จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ต่อความเสียหายทั้งหมด

7. Vivyhost.com ไม่รับการให้บริการในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Spamming
และ Vivyhost.com ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาว่า การใช้งานใด
เป็นการไม่เหมาะสม
เช่น การส่ง E-mail ปริมาณมาก ๆ (Mass Unsolicitied E-mailing)
การส่งข้อความที่ไม่เหมาะสม การข่มขู่ หรือกระทำการใด ๆ
ในการก่อกวน ระบบอินเตอร์เน็ทของผู้ใช้งานอื่น การโฆษณา
หมิ่นประมาท หรือการกระทำการใดที่เป็นการ กล่าวอ้างถึงบุคคลที่สาม
ซึ่งเป็นการหมิ่นประมาท

8. Vivyhost.com ห้ามมิให้กระทำกิจกรรมใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย
กับระบบ และบุคคลที่สาม หากมีการฝ่าฝืน หรือละเมิดข้อตกลง
ทาง Vivyhost.com ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณา ระงับการใช้บริการ
ของผู้ใช้บริการ

โดยการส่งอีเมล์ ที่เป็นการโฆษณาใด ๆ ไปสู่บุคคลที่สาม โดยไม่ได้รับ
ความยินยอมจากผู้รับ (Spamming) ห้ามมิให้ใช้ชื่ออีเมล์ตอบกลับ
ที่ไม่มีอยู่ในระบบ หรือส่งข้อความอีเมล์ ที่ไม่มีข้อมูลเพียงพอ ที่จะระบุ
ผู้ส่งอย่างชัดเจน (Spoofing) ห้ามมิให้โฆษณา และแนะนำเว็บไซต์
ที่ฝากอยู่กับ Vivyhost.com โดยการกระจายอีเมล์แบบ Spamming
จากแหล่งอื่น ๆ (Passive Spamming) ห้ามมิให้ทำการข่มขู่ หรือส่งอีเมล์
์จำนวนมากไปยังผู้อื่น (Mail Bombing) ห้ามมิให้ทำการส่งอีเมล์
ที่มีการใช้งานมากผิดปกติ ห้ามมิให้ทำการส่งจดหมายลูกโซ่
หรือกระทำการสมัคร หรือกรอกอีเมล์ผู้อื่น เพื่อสมัครจดหมายข่าว
ของตน โดยไม่ได้รับการยินยอมจากเจ้าของ ห้ามมิให้ทำการจำหน่าย /
กระจายโปรแกรมที่ใช้ส่งอีเมล์ จำนวนมาก (Mass E-mailing Programs)

9. Vivyhost.com ไม่รับการให้บริการในการใช้งานที่ส่งผลกระทบกระเทือน
กับต่อระบบและทรัพยากรของระบบ

อาทิเช่น การใช้งาน CPU เกินขอบเขต การใช้งาน E-mail เกินขอบเขต การเจาะระบบ
(Hacking) การใช้งานโปรแกรม IRC Bots หรือการใช้งานโปรแกรมใด ๆ
ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบ และ Vivyhost.com ขอสงวนสิทธิ์
ในการพิจารณาว่า การใช้งานใดเป็นการใช้งานอย่างเกินขอบเขต

10. Vivyhost.com ไม่รับการให้บริการกับเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาลามกอนาจาร
และ / หรือ ส่อไปทางลามกอนาจาร และ / หรือจำหน่ายจ่ายแจกสิ่งลามกอนาจาร
ซึ่งการพิจารณาตัดสินว่าเข้าข่ายลามกอนาจารหรือไม่ เป็นสิทธิ์ของ Vivyhost.com

11. หากมีการติดไวรัสเกิดขึ้น จะถูกลบออกจากระบบโดยอัตโนมัติ
โดยมิจำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้

ไฟล์ใดใดที่ผู้ใช้บริการใช้งานอยู่บน Server เช่น Website Files , Email Files ,
Database Files เป็นต้น

 

ข้อตกลงในการสำรองข้อมูล


ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ Back Up ข้อมูลต่างๆ ของเวบไซต์ของคุณไว้เป็นปกติ
ทั้งส่วนหนึ่งส่วนใดและทั้งหมด
ในการจัดเก็บ เนื้อหา ข้อมูล รูปภาพของเว็บไซต์
และ / หรือ สิ่งต่างๆที่ผู้ใช้บริการนำมาฝากไว้กับ Vivyhost.com ไว้ในอีกที่หนึ่ง
ที่ไม่ได้อยู่ในระบบของ Vivyhost.com ถึงแม้ว่าทาง Vivyhost.com จะช่วยทำการ
สำรองข้อมูลให้กับลูกค้าแล้วก็ตาม ในกรณีที่มีการสูญหาย Vivyhost.com
จะพยายามติดตามให้ได้ข้อมูลของสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นกลับคืนมา แต่ไม่อาจจะ
รับประกันได้ว่าจะสามารถ นำข้อมูลกลับมาได้อย่างสมบูรณ์

ผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิการรับผิดชอบในกรณีที่ข้อมูลภายในเว็บไซต์นั้น
สูญหายไปไม่ว่ากรณีใดใด หรือเนื่องจากความผิดพลาดของอุปกรณ์
ถึงแม้ว่าเราจะมีบริการสำรองข้อมูลทุกสัปดาห์ แต่ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่า ข้อมูลนั้นจะมีความถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่อุปกรณ์เกิดความผิดพลาด
หรือจากเหตุสุดวิสัยอื่นใด ดังนั้นคุณจึงควรมีข้อมูลสำรองไว้
อย่างน้อยจำนวน 1 ชุดเสมอ


 

ข้อตกลงในการเก็บรักษาข้อมูลรหัสผ่าน

Vivyhost.com จะทำการแจ้ง Username และ Password ในการควบคุมจัดการ
E-mail , Ftp , Web-Control panel ซึ่งเมื่อได้รับมอบแล้วผู้ใช้บริการจะต้องทำการ
จัดเก็บไว้ในที่ปลอดภัย และ Vivyhost.com จะไม่รับผิดชอบใด ๆ หากความเสียหาย
แก่เว็บไซต์ และ / หรือข้อมูล ที่เกิดขึ้นจากความประมาทของผู้ใช้บริการ
อย่างไรก็ตาม Vivyhost.com จะยินดีให้ความช่วยเหลือถึงที่สุด ในการนำข้อมูล
และการควบคุมกลับคืนมา

 

ข้อตกลงเกี่ยวกับข้อมูลการสถานที่ติดต่อของผู้ใช้บริการ


ผู้ใช้บริการต้องทำการ Update ข้อมูลส่วนตัวในหัวข้อ Information เช่นที่อยู่,
หมายเลขโทรศัพท์ และ อีเมล์ ให้เป็นปัจจุบันเสมอ เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารต่างๆ
ที่ทาง Vivyhost.com จะแจ้งให้ทราบในวาระสำคัญต่างๆ เช่น แจ้งการใช้ Quota เกิน,
แจ้งเตือนต่ออายุโดเมนเนม, แจ้งปิดปรับปรุง Server เป็นต้น

ผู้ใช้บริการต้องเข้ามาตรวจสอบหรือติดตามข่าวความเคลื่อนไหวต่างๆ
ที่เว็บไซต์ของ www.VivyHost.Com อย่างน้อยที่สุดเดือนละ 1 ครั้ง
เพื่อรับทราบโปรโมชั่นพิเศษ และข่าวสารที่เป็นประโยชน์อื่นๆ

 

 

 

ข้อตกลงในการขอความช่วยเหลือ

Vivyhost.com ยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือ เช่นการแก้ไข Recover password
ให้ใหม่ในกรณีที่ ผู้ใช้บริการ ลืม Password หรือ ไม่สามารถใช้ Password ในการ
Login ได้แต่จะจำกัดการ Recover password ให้เป็นจำนวน 1 ครั้ง และ /
หรือ หากผู้ใช้บริการร้องขอให้ทำการติดตั้ง Account ให้ใหม่ จะสามารถทำได้ 1 ครั้ง
ตลอดระยะเวลาของรอบการให้บริการ ซึ่งหากเกินที่กำหนด ผู้ใช้บริการจะต้อง
ชำระค่าบริการในการ Recover password ครั้งละ 150 บาท และการติดตั้ง
Account ให้ใหม่ จะมีค่าบริการ 400 บาท โดย Vivyhost.com จะทำการแจ้ง
Username และ Password เฉพาะทาง E-mail ของผู้ใช้บริการ
( E-mail ที่เป็น Technical Cantact ) เท่านั้นโดยจะไม่แจ้งผ่านทางโทรศัพท์ เนื่องจากป้องกันการแอบอ้างและความปลอดภัยของเว็บไชต์ของลูกค้า

 

ข้อตกลงในการให้บริการตอบคำถามทางเทคนิค

Vivyhost.com ขอสงวนสิทธิ์ในการบริการตอบคำถามทางเทคนิค กับผู้ใช้บริการของ
Vivyhost.com เฉพาะที่เป็นบริการของ Vivyhost.com ทางอีเมล์และโทรศัพท์
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในช่วงเวลาทำการ แต่ Vivyhost.com ขอสงวนสิทธิ์
ในการไม่ตอบคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของ Vivyhost.com และ /
หรือ ผู้ที่ไม่ได้เป็น ลูกค้า ของ Vivyhost.com


 

ข้อตกลงในการให้บริการด้าน Software/Script

Vivyhost.com เราจะยอมสละเวลา ช่วยแก้ไขสคริปของท่าน ให้ทำงานได้
เพียงแค่ช่วยในระดับหนึ่งเท่านั้น ซึ่ง Vivyhost.com ขอสงวนความหมายของ
ในระดับหนึ่งคือเท่าใด ขึ้นอยู่ในดุลยพินิจของ Vivyhost.com เท่านั้น

ซึ่ง Vivyhost.com เป็นเพียงผู้ให้บริกาWeb Hosting เท่านั้น ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการด้าน
Software/Script ดังนั้นสำหรับปัญหาที่เกี่ยวกับการเขียน การใช้งานในด้านต่างๆ
ของ Script โดยทั่วไปแล้วผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิในการไม่ตอบคำถามนั้น
โดยอาจจะให้ Link ที่เกี่ยวข้องไปศึกษาเอง

ซึ่งทาง Vivyhost.com ผู้ให้บริการจะให้คำตอบเกี่ยวกับคำถามที่เกี่ยวข้องกับ
Web Hosting เท่านั้น โดยหน้าที่หลักของผู้ให้บริการ คือผู้ให้บริการ Web Hosting
ซึ่งเป็นการดูแลเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการ ให้สามารถใช้งานได้ตามคุณสมบัติทั้งหมด
ที่ให้บริการเท่านั้น


 

 

ข้อตกลงการใช้งานทรัพยากร

ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธ์ในการนำพื้นที่ อีเมล์ หรือ ทรัพยากรอื่น ๆ ที่ได้รับออกจำหน่าย
จ่ายแจก รวมไปถึงการทำ free E-mail และ / หรือ การทำ free Hosting

 

ข้อตกลงการชำระเงิน

ในการชำระเงินกับ Vivyhost.com นั้นไม่ว่าจะเป็น การชำระผ่านเครื่องเอทีเอ็ม
การนำฝากผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร Vivyhost.com จะถือว่าการชำระเงินนั้น
เสร็จสมบูรณ์เมื่อ การตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว และหาก ชำระด้วยเช็ค จะถือว่าการชำระเงินนั้นเสร็จสมบูรณ์เมื่อเมื่อเช็ดถูกขึ้นเงินเรียบร้อยแล้ว

 

ข้อตกลงในการต่ออายุ Domain name


การที่จะทำให้เว็บไซต์ สามารถมองเห็นได้ตลอดเวลา นอกจาก Server
จะต้อง Up และ Online ตลอด 24 ชั่วโมงแล้ว การดูแลไม่ให้
Domain name ขาดอายุ ก็เป็นสิ่งสำคัญ ที่จะทำให้ผู้เยี่ยมชม
สามารถมองเห็นเว็บไซต์นั้น ๆ ได้ จึงถือเป็นหน้าที่ของผู้ใช้บริการ
ที่จะต้องคอยต่ออายุของ Domain name ไม่ให้ขาดอายุ
และควรดำเนินการก่อนวันหมดอายุประมาณ 30 วัน

เนื่องจากVivyHost.Com ไม่มีนโนบายที่จะกักกัน หรือว่ายึดโดเมนของลูกค้า
เอาไว้ ถ้าลูกค้ายังคงสมัครใจใช้บริการกับเราต่อ จะต้องแจ้งความจำนง
เป็นลายลักษณ์อักษรทางยังเรา ซึ่งเราจะทำการเตือนก่อนหมดอายุ
30 วัน และจะเตือนทุกอาทิตย์จนวันสุดท้าย ก่อนวันหมดอายุ 1 วัน
ถ้าหมดอายุแล้ว เกิดความเสียหายเกิดขึ้นกับลูกค้า เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

 

ข้อตกลงการระงับการให้บริการ

Vivyhost.com ของสงวนสิทธิ์ ในการระงับการให้บริการ และ / หรือ ยกเลิก
การให้บริการ แก่ผู้ใช้บริการ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการทำผิดเงื่อนไข ข้อตกลงการ
ใช้บริการ กับทาง Vivyhost.com ข้อใดข้อหนึ่ง และ / หรือ หลายข้อรวมกัน
โดยมิต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า รวมถึงการระงับการให้บริการชั่วคราว
เนื่องจากการไม่ชำระค่าบริการ และ / หรือค้างชำระค่าบริการส่วนใดส่วนหนึ่ง
และ / หรือการชำระค่าบริการที่ไม่สมบูรณ์ หลังจากที่ได้มีการแจ้งภาระค่าใช้จ่าย
หรือมีการทวงถามจากผู้ใช้บริการมาก่อนแล้ว

 

ข้อตกลงในการเรียกร้อง ขอคืนค่าบริการ


Vivyhost.com จะจ่ายคืนค่าใช้บริการตามส่วน หากทาง Vivyhost.com
เป็นผู้ยกเลิกสัญญาการให้บริการเอง เช่น การยุติการให้บริการ ล้มเลิก
หรือไม่สามารถให้บริการต่อไปได้ และ Vivyhost.com จะไม่รับผิดชอบ
ในการชดใช้ค่าเสียหายอื่น ๆ นอกเหนือจาก ค่าบริการที่ ผู้ใช้บริการ
ได้ชำระกับ Vivyhost.com เท่านั้น ( ค่าบริการจด Domain name ไม่สามารถคืนได้ )

แต่หากผู้ใช้บริการ เป็นผู้ยกเลิกสัญญา การให้บริการกับ Vivyhost.com
และ / หรือ ละเมิดข้อตกลงในการให้บริการ ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถ
เรียกร้องการคืนค่าบริการได้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตาม

กรณีที่ผู้ใช้ต้องการยกเลิกใช้บริการ หรือ ปรับลดบริการลง กับผู้ให้บริการ
ก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ใช้ไม่มีสิทธิเรียกค่าบริการคืน ไม่ว่าบางส่วน
หรือทั้งหมดได้ เว้นแต่ทางผู้ให้บริการ จะเป็นผู้ยกเลิกบริการเอง
โดยจะคืนค่าบริการตามสมควรให้เท่านั้น

 

 

ข้อตกลง ในการยกเลิกการบริการ


การให้บริการจะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
บอกยกเลิกการใช้บริการ

ผู้ให้บริการสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการให้บริการหรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียม
และค่าบริการต่าง ๆโดยจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน

หากผู้ใช้บริการประสงค์จะยกเลิกการใช้บริการต้องแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย 30วัน

เมื่อมีการยกเลิกการใช้บริการ ผู้ให้บริการมีสิทธิลบข้อมูลของผู้ใช้บริการซึ่งฝากไว้
ในระบบของผู้ให้บริการทั้งหมดทันที

 

 

ข้อตกลงในการเปลี่ยนรูปแบบของการให้บริการ

หากผู้ใช้บริการมีความต้องการที่จะเปลี่ยน รูปแบบ Package ของการให้บริการ
จะต้องแจ้งเปลี่ยนล่วงหน้า 7 วันของรอบเดือนต่อไป ในกรณีที่เปลี่ยนในระดับที่สูงขึ้น
จะต้องทำการ ชำระเงินในส่วนที่ต้องทำการชำระเพิ่มเติม แต่หากเป็นการ
เปลี่ยนแปลงในการบริการ ระดับต่ำลง ทาง Vivyhost.com ขอสงวนสิทธิ์
ไม่คืนเงินในส่วนต่างให้กับผู้ใช้บริการ

 

ข้อตกลงขอบเขตความรับผิดชอบของ Vivyhost.com


Vivyhost.com ไม่อาจจะให้การรับประกันว่า บริการจะมีอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการหยุด
และ / หรือ ไม่มีข้อบกพร่องใด ๆ เช่นปัญหาการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
การติดขัดในช่องสัญญาณ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต การสื่อสารผิดพลาด
ภัยธรรมชาติ การก่อการร้าย อัคคีภัย และ / หรือ การหยุดให้บริการชั่วคราว
และจากปัญหาที่มิได้เป็นปัญหาของ Vivyhost.com โดยผู้ใช้บริการ
สามารถเรียกร้องเฉพาะ ค่าบริการ คืนได้ตามส่วนของ ข้อตกลงในการเรียกร้อง
ขอคืนค่าบริการผู้ให้บริการไม่รับประกันในคุณภาพของการรับส่งข่าวสาร และ Down-time
ของระบบไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด และไม่รับผิดชอบในความเสียหายของ
ผู้ใช้บริการอันเนื่องมาจากวงจรสื่อสารชำรุด จานแม่เหล็กชำรุด ความล่าช้า
แฟ้มข้อมูลหรือจดหมายไม่ถึงปลายทาง ส่งผิดสถานที่ เกิดความผิดพลาดในข้อมูล
หรือ ความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดโดยผู้ใช้บริการอื่น ๆ


การละเมิดข้อตกลง

*** หากมีการละเมิดข้อตกลงดังกล่าว
Vivyhost.com จะแจ้งเตือน และ /
หรือจะหยุดให้บริการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
โดยที่ผู้ใช้บริการ
จะไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ในการคืนเงินได้ และหากเป็นการกระทำที่
ส่งผลกระทบต่อ ระบบ เครือข่าย และชื่อเสียงของ
Vivyhost.com
ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

 


Webboard สอบถาม
วิธีการใช้งาน
Cp Domain
วิธีการใช้งาน
Cp Hosting
Log in Hosting
เกี่ยวกับ Hosting
server
     ด้วยประสิทธิภาพของ
ฮาร์ดแวร์ที่มีคุณภาพ
ตลอดจนความเร็วของ
ช่องสัญญาณ ซึ้งมี
จุดเชื่อมต่อกับ NIX
(National Internet Exchange)
ของการสื่อสารแห่ง
ประเทศไทย 4 Gbp s
(ใหญ่ที่สุดในประเทศ
กำลังจะเพิ่มเป็น 10 Gb)
และวงจรต่างประเทศ 55 Mbps

cpu
     ทีมงานของเราพร้อม
ผู้เชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ์ และมีความ
ชำนาญพร้อม ให้การ
ดูแลอยู่ตลอดเวลา อีกทั้ง
เรายังยอมสละเวลา
ช่วยแก้ไขสคริปของท่าน
ให้ทำงานได้
Home Domain name Hosting เงื่อนไขและข้อตกลง บทความ วิธีการชำระเงิน Support About Us

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย   Privacy Policy
927/54 ซอย ลาดพร้าว 87, ลาดพร้าว, คลองจั่น, บางกะปิ, กรุงเทพฯ 10240
โทร. 02-935-9654 มือถือ. 09-178-2096 แฟกซ์. 02-932-0745
เวลาทำการ วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 9.00 น. - 18.00 น.
contact sale:sale@vivyhost.com , contact admin : admin@vivyhost.com   
Online MSN svira@hotmail.com

ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

Image Counter