vivyhost

ราคาคุ้มค่า สมเหตุและผล บริการจริง ไม่ทิ้งลูกค้า

เวลาทำกา รจ. - ส. เวลา 09.00 - 18.00 น.
โทร. 02-9359654, 02-932-1228 Sale มือถือ 09-1782096

ติดต่อ : Sale@vivyhost.com
ติดต่อ : ฝ่ายเทคนิค
admin@vivyhost.com

Fax : 02-932-0745

ขณะนี้ได้จดทะเบียนพาณิชย์
เรียบร้อยแล้ว วันที่ 28/9/49
รอ Code และโลโก้จากกรมคะ
หมายเลข คือ 3119900042399

Home Domain name Hosting เงื่อนไขและข้อตกลง บทความ วิธีการชำระเงิน Support About Us

 

 

ความจริงของ Data Transfer


data transfer คือปริมาณการรับส่งข้อมูลทั้งขาเข้า และขาออก
การที่มีผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์คุณแล้วดึง/ส่งข้อมูลภาพ กราฟฟิก
เสียงเรียกว่าเป็น Data Transfer ทั้งสิ้น โดยหลักการกำหนด Data transfer
ต่อเดือนจะคิดจาก ปริมาณของข้อมูลทั้งหมด ที่วิ่งเข้าออกจากเวบไซต์คุณ
รวมกันในแต่ละเดือน ดังนั้น หากมีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์คุณปริมาณมาก
ปริมาณการเรียกใช้ข้อมูลก็เยอะตามไปด้วย

unlimited data transfer เป็นความจริงแค่ไหน เรามาลองดูกันค่ะ

การกำหนด unlimited data transfer ไม่ใช่แค่เพียงเพื่อเป็นการกำหนด Plan
อย่างเดียวค่ะ แต่เป็นการกำหนดการใช้งานว่า ในแต่ละเดือน Plan นั้นๆ
จะสามารถใช้งานได้แค่ไหน ถ้ายังมีข้อมูลน้อยๆ คนก็ยังไม่ค่อยรู้จัก
แต่ละวันมีคนเข้ามาเปิดดูเวบไซต์น้อยก็ควรที่จะใช้ Plan เล็กๆ ไป
ไม่สิ้นเปลืองงบประมาณ ไม่ต้องนำเงินมาทิ้งโดยเปล่าประโยชน์
ถ้ามีข้อมูลเพิ่มมากขึ้น และก็มีคนเข้ามาชมเยอะขึ้นก็สามารถปรับ
Plan กันได้ไม่ยากค่ะ

การที่ไม่กำหนด data transfer ก็เพราะว่า เขารวมการใช้งานของ
ลูกค้าทุกคนไว้หมดเลย คนใช้งานน้อยก็จะไม่มีปัญหา แต่ลูกค้าที่ใช้
data transfer มากก็จะไปกิน data transfer

ของลูกค้าท่านอื่นไปด้วย data transfer สูงมาก ๆ โดยไม่มีการควบคุม
เว็บไซด์ของท่านก็จะเรียกได้ช้าลงโดยปริยาย หรือไม่อาจเรียกได้เลย
ในกรณีที่มีการเรียกใช้เว็บไซด์นั้นมาก ๆ
เรียกได้ว่า ล่มกันหมดทุกคน เพราะไม่ได้กำหนดเอาไว้

ลูกค้าที่ใช้ data transfer สูงมากๆ แล้วทางผู้ให้บริการไม่ยอมแจ้ง
รายละเอียดให้ชัดเจนถึงการใช้ data transfer เพราะเสนอขาย
Plan ว่า มันคือ unlimited data transfer แต่อาจจะมีการเก็บเงิน
เพิ่มเป็นจำนวนมากภายหลัง โดยการอ้างว่า คุณใช้มากเกินไป
หรือไม่ก็อาจจะปิดเว็บไซด์ของท่านไปเลยกรณีที่เว็บท่านมี data transfer สูง

เปรียบเทียบง่ายๆ เหมือน server เป็นหมู่บ้าน แล้วแต่ละหมู่บ้าน
ไม่มีการล้อมรั้วบ้าน มีแต่ขนาดบ้านที่กำหนดไว้เล็กใหญ่แตกต่างกันไป
คุณเปิดบ้านขายของ เพื่อนบ้านสองข้างก็เปิดบ้านขายของ
เนื่องจากไม่มีการกำหนดพื้นที่ ลูกค้าบ้านหลังใหญ่ มีหน้าบ้านกว้างกว่า
ก็มีรถมาจอดรอได้มากกว่า และเลยมาจอดหน้าบ้านคุณ
เพราะไม่ได้กำหนดล้อมรั้วเอาไว้ เมือ่จอดเลยมาหน้าบ้านคุณ
ลูกค้าคุณก็เข้าไม่ได้ มองไม่เห็นหน้าบ้านคุณ ต้องรอต่อแถวการเข้า
(เปิดเวบโหลดนาน) เข้าชมบ้านของคุณนานมาก บ่อยๆ เข้าก็ไม่มาอีกแล้ว
เพราะว่ามาทีไรก็มองไม่เห็นเสียทีหรือก็รอนานมากๆ ก็เข้าไม่ได้สักที
ก็คงไม่มีลูกค้าคนไหนมานั่งรอ ไปหมู่บ้านอื่น ร้านอื่นที่มีเหมือนกับบ้านคุณ
ร้านคุณแทนดีกว่า มีการจัดพื้นที่ชัดเจน ไม่ลุกล้ำกัน ก็คงเหลือแต่คุณ
ลูกน้องคุณ เพื่อนคุณเท่านั้นแหละที่ยังคงอยากมาบ้านคุณ ขับรถมาไม่ได้
ก็เดินมาแทนได้

ความจริงของ unlimited web space

ลักษณะเดียวกับ unlimited data transfer แต่เลวร้ายน้อยกว่า
เพราะการใช้พื้นที่ของผู้ใช้บริการรายอื่นไม่ส่งผลกระทบ กับความเร็วของ
server ที่ใช้ร่วมกัน โดยทั่วไปพื้นที่ขนาด 1 MB สามารถสร้างเว็บไซด์
ขนาดหน้าละ 50 KB ได้ ถึง 20 หน้า เว็บไซด์ขนาดใหญ่ที่มีหน้าเว็บเพจ
มากกว่า 500 หน้า ยังใช้พื้นที่ไม่เกิน 25 MB ดังนั้นการที่ผู้ให้บริการ
หลายรายแจ้งว่า ให้พื้นที่แบบ unlimited web space เพราะรู้แน่นอน
อยู่แล้วว่าโอกาสที่จะมีเว็บไซด์ใช้พื้นที่มากนั้นมีน้อย จึงกล้าที่จะบอกว่า
เป็น unlimited คงจะเดาถูกนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากคุณใช้พื้นที่มากจริง ๆ
ถูกปิดโดยไม่รู้ตัว ย้ายหนีแทบไม่ทันล่ะคะ ก็เพราะปล่อยไว้ก็ขาดทุนนะซิคะ โดยอาจจะอาศัยข้ออ้างว่าในสัญญาได้ระบุไว้แล้วว่าการใช้บริการจะต้อง
ไม่ใช้พื้นที่มากจนเกินไป..!?

 

การเลือก Plan ที่เหมาะสมกับการใช้งาน

คุณควรจะคำนวณคร่าว ๆ ก่อนว่า มีความต้องการใช้งาน พื้นที่เว็บไซด์เท่าไหร่
data transfer เท่าไหร่ ต้องการใช้ email มากน้อยเพียงไร ตัวอย่างการคำนวณ
ง่ายๆ คือ

สมมติว่าคุณ มีเว็บจำนวน 50 หน้า แต่ละหน้า เมื่อรวมกับ รูปภาพที่ใช้แล้ว
มีขนาด 80 KBytes ดังนั้นพื้นที่ที่ต้องการใช้เก็บเว็บไซด์จะเท่ากับประมาณ
4 Mbytes และถ้าคุณต้องการใช้ email จำนวน 5 email หากมีการเช็คเมล์
ตลอดโดยปกติจะใช้พื้นที่ทั้งหมดไม่เกิน 5 MBytes เมื่อรวมกับพื้นที่ที่ใช้
เก็บเว็บไซด์แล้ว จะเท่ากับ 9 Mbytes

ส่วน data transfer นั้นคุณจะต้องประมาณว่า มีคนเข้าใช้งานเว็บไซด์คุณ
วันละเท่าไหร่ เช่น สมมติว่ามีคนเข้าชมเฉลี่ย 100 คนต่อวัน โดยเฉลี่ยจะ
เรียกชมเว็บจำนวน 10 หน้าต่อคน แต่ละหน้ารวมรูปภาพแล้วมีขนาด 80
Kbytes ดังนั้นใน 1 วันจะมีการเรียกใช้ข้อมูลเท่ากับ 100*10*80 = 80 Mbytes
ใน 1 เดือนก็จะเท่ากับ 30*80 = 2400 Mbytes ซึ่งจริง ๆ แล้วจำนวน
data transfer จะน้อยกว่าที่คำนวณนี้ค่อนข้างมากเนื่องจากว่า
ผู้ใช้งานมีการเก็บข้อมูลเป็น cache ไว้บางส่วนในเครื่องผู้ใช้งานเอง
เช่น รูปภาพ เป็นต้น ดังนั้น ค่าที่ได้ควรหารด้วย 2 หรือ เท่ากับ 1200
Mbytes จึงน่าจะเป็นการคำนวณที่ถูกต้องมากกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
รูปแบบของเว็บไซด์คุณว่าเป็นแบบไหน

หากยังไม่แน่ใจว่าจะเลือกแบบไหนดีไม่ต้องกังวลค่ะ คุณสามารถเลือก
hosting plan ไหนก่อนก็ได้ หากไม่ตรงความต้องการ สามารถที่จะ
upgrade หรือ downgrade ได้ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น


 

 


 

 

 

 


Webboard สอบถาม
วิธีการใช้งาน
Cp Domain
วิธีการใช้งาน
Cp Hosting
Log in Hosting
เกี่ยวกับ Hosting
server
     ด้วยประสิทธิภาพของ
ฮาร์ดแวร์ที่มีคุณภาพ
ตลอดจนความเร็วของ
ช่องสัญญาณ ซึ้งมี
จุดเชื่อมต่อกับ NIX
(National Internet Exchange)
ของการสื่อสารแห่ง
ประเทศไทย 4 Gbp s
(ใหญ่ที่สุดในประเทศ
กำลังจะเพิ่มเป็น 10 Gb)
และวงจรต่างประเทศ 55 Mbps

cpu
     ทีมงานของเราพร้อม
ผู้เชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ์ และมีความ
ชำนาญพร้อม ให้การ
ดูแลอยู่ตลอดเวลา อีกทั้ง
เรายังยอมสละเวลา
ช่วยแก้ไขสคริปของท่าน
ให้ทำงานได้
Home Domain name Hosting เงื่อนไขและข้อตกลง บทความ วิธีการชำระเงิน Support About Us

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย   Privacy Policy
927/54 ซอย ลาดพร้าว 87, ลาดพร้าว, คลองจั่น, บางกะปิ, กรุงเทพฯ 10240
โทร. 02-935-9654 มือถือ. 09-178-2096 แฟกซ์. 02-932-0745
เวลาทำการ วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 9.00 น. - 18.00 น.
contact sale:sale@vivyhost.com , contact admin : admin@vivyhost.com   
Online MSN svira@hotmail.com

ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

Image Counter